Shopping Cart 0 items - $0.00 0
0 items - $0.00 0
Novi prekogranični turistički proizvod

EXChAngE projekat

Projekt EXChAngE razvija novi turistički proizvod - Blue Pass, koji će omogućiti posjete novim tematskim rutama s poboljšanom infrastrukturom: Dubrovnik i Akvarij (Hrvatska), Kotor i Akvarij Boka (Crna Gora), Aqua Path Hutovo Blato i Stari most i rijeka Mostar Neretva (Bosna i Hercegovina), i privlači više turista u tom području.

Pogledajte naše

Projektne aktivnosti

Pogledajte naše

PROJEKTNE RADOVE

Naše vijesti

Poslednje objave

Sastanak projektnog tima u Dubrovniku
Dubrovnik, Hrvatska. Timski sastanak EXChAngE projekta održan je danas u Dubrovniku, u hotelu Lero. Sastanak je organiziran kao hibridni...
Bioraznolikost Jadranskog mora
Dubrovnik, Hrvatska. Radionica obuke "Bioraznolikost Jadranskog mora" održana je 21. listopada 2021. u hotelu Lero, u sklopu projekta "Otkrivanje...
Predstavnici TO Kotor boravili u Mostaru
Predstavnici TO Kotor su protekle sedmice boravili u Mostaru u sklopu projektnih aktivnosti vezano za prekogranični IPA projekat Exchange....
Sastanak projektnog tima
Mostar, Bosna i Hercegovina. Peti sastanak tima projekta „Otkrivanje prekograničnog vodenog biodiverziteta – EXChAngE“ održan je u hotelu Mostar...
Sporazum Plava propusnica
Mostar. Bosna i Hercegovina. Na marginama sastanka tima projekta „Otkrivanje prekograničnog vodenog biodiverziteta – EXChAngE“, 01.07.2021. godine, održana je...
Biodiverzitet rijeke Neretve
Mostar, Bosna i Hercegovina. Seminar „Biodiverzitet rijeke Neretve“ održan je u hotelu Mostar, 30.06.2021. godine. Seminar je organizovan u...
Bioraznolikost Jadranskog mora
Dubrovnik, Hrvatska. Radionica obuke "Bioraznolikost Jadranskog mora" održana je 21. listopada 2021. u hotelu Lero, u sklopu projekta "Otkrivanje...
Biodiverzitet rijeke Neretve
Mostar, Bosna i Hercegovina. Seminar „Biodiverzitet rijeke Neretve“ održan je u hotelu Mostar, 30.06.2021. godine. Seminar je organizovan u...
NAJAVA DOGAĐAJA: Održavanje seminara Biodiverzitet rijeke Neretve
The Interreg IPA Cross-border cooperation Programme Croatia-Bosnia and Herzegovina-Montenegro 2014-2020 NAJAVA DOGAĐAJAOdržavanje seminara Biodiverzitet rijeke Neretve u okviru projekta...
Uspostavljena Vodena staza Hutovog blata
Vodena staza Hutovog blata posjetiteljima omogućava doživljaj čarobnog svijeta vodenih staništa i jedinstvene flore i faune, pružajući nezaboravne trenutke...
Vodena staza – biće nova turistička ponuda u parku prirode Hutovo blato
Kroz projekat „Istraživanje prekogranične vodene biodiverziteta - IZMENE“ Park prirode Hutovo Blato će proširiti svoju ponudu organizovanjem modernog kampa...
Trenutne aktivnosti u projektu Exchange
U okviru projekta Exchange u kome je Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije jedan od partnera, započete su aktivnosti na razvijanju...