UniDu

Tokom projekta razmene, Institut za more i obalu sprovešće nekoliko različitih aktivnosti. Najobimnija aktivnost je rekonstrukcija dela akvarijuma koji je deo Instituta i koji je uključen u ponudu glavnog proizvoda na projektu, a to je plavi karton.

Rekonstrukcija se sastoji od izgradnje novih akvarijumskih bazena približno jednake zapremine na mestu postojećih.

Postupak se sastoji od zakopavanja postojećih bazena u pod akvarijuma i postavljanja novih rezervoara na isto mesto iznad nivoa poda i na taj način dostupnije za prezentaciju posetiocima i olakšavanje naučnog rada istraživačima u Institutu.

Pored ove rekonstrukcije, predstojeće aktivnosti su nabavka audio opreme za profesionalni obilazak akvarijuma, priprema audio i pisanih materijala za obilazak akvarijuma na nekoliko jezika, nabavka opreme za pismenu i slikovnu prezentaciju na određenom jeziku mesto u okviru akvarijuma.

Takođe je deo plana organizovanja stručnog usavršavanja ljudi koji će posetioce povesti u grupni obilazak akvarijuma i organizacije plave mape koja će objediniti turistički proizvod u regionu u BiH, Hrvatskoj i Crnoj Gori.