Shopping Cart 0 items - $0.00 0
0 items - $0.00 0

Istražite prekogranični vodeni biodiverzitet – EXChAngE

O projektu

 • Naziv projekta i akronim: Explore Cross-border Aquatic Biodiversity – EXChAngE
 • Opis projekta: Projekat razvija novi prekogranični  turistički proizvod – Plavu kartu, koji omogućava posete novim tematskim rutama: Dubrovnik i Akvarijum (HR), Kotor i Akvarijum Boka (CG), Vodena staza Hutovo Blato, kao i Stari most u Mostaru i rijeka Neretva (BiH) i privlači više turista u tu oblast.
 • Ukupan budžet projekta (u EUR): 1.686.047,15
 • Iznos sufinansiranja EU (u EUR): 1.433.140,05
 • Trajanje projekta: 15.08.2020 – 14.08.2022
 • Informacije o osi prioriteta projekta: Doprinos razvoju turizma i očuvanju kulturnog i prirodnog nasleđa

Ime vodećeg partnera i partnera projekta i opis njihovih uloga:

 • Sveučilište u Dubrovniku (vodeći partner): Radni paket (RP): Menadžment i treninzi
 • Turistička organizacija Kotor (PP2): RP Implementacija, a posebno digitalni servisi i treninzi
 • Univerzitet Crne Gore, Institut za biologiju mora (PP3): RP Menadžment i grafički dizajn
 • Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona (PP4): RP Investicije i treninzi
 • Javno poduzeće “Park prirode Hutovo blato” d.o.o. Čapljina (PP5): RP Komunikacije

Referenca na veb stranicu Programa[email protected]

Referenca na relevantna sredstvaProjekat je kofinansiran sredstvima ERDF i IPA II fonda Evropske unije

Projekt ExChAngE razvija novi turistički proizvod – Blue Pass, koji će omogućiti posjete novim tematskim rutama sa poboljšanom infrastrukturom: Dubrovnik i Akvarijum (Hrvatska), Kotor i Akvarijum Boka (Crna Gora), Akua Path Hutovo Blato i Stari most i rijeka Mostar Neretva (Bosna i Hercegovina), i privlači više turista u tom području. Ovo će biti prvi pokušaj stvaranja takvog prekograničnog turističkog proizvoda.

O glavnom cilju projekta, dr Nenad Antolović, šef Instituta za morska i obalna istraživanja Univerziteta u Dubrovniku – vodeći partner, rekao je, „Provodiće se aktivnosti sa glavnim ciljem jačanja i diverzifikacije turističke ponude kroz istraživanje prekogranični vodeni biodiverzitet i da omogući bolje upravljanje i održivo korišćenje kulturnog i prirodnog nasleđa “.