27
Jan

Saradnja Akvarijuma Boka sa Pomorskim muzejem iz Kotora

Kotor, Crna Gora. Direktorica Pomorskog muzeja iz Kotora, Maja Uskoković i direktor Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore, dr Aleksandar Joksimović, sa svojim saradnicima, danas su obišli Akvarijum Boka i razmotrili oblike buduće saradnje. Obije institucije su članice sistema Plave karte, što predstavlja okvir saradnje. Svi koju posjeduju Plavu kartu mogu da posjete Akvarijum Boka i Pomorski muzej sa 20% popusta na ulaznicu.

Gospođa Maja Uskoković je na radnom sastanku rekla: „Boka Kotorska predstavlja prirodnu sponu između Pomorskog muzeja u Kotoru koji neguje njeno kulturno nasljeđe i pomorsku tradiciju i Instituta za biologiju mora koji se brine o njenim prirodnim vrijednostima. Tako je i saradnja ove dvije institucije više nego logična“.

Dr Aleksandar Joksimović je istakao da će pored saradnje iz okvira Plave karte obije institucije raditi na sveobuhvatnom sporazumu o programskoj saradnji. Prvi korak će predstavljati zajednička proljećna izložba u Akvarijumu Boka o pomorskoj tradiciji i morskom živom svijetu Boke, koja se planira za april mjesec 2023. godine.

O plavoj karti. Plava karta je novi turistički proizvod, namjenski razvijen u sklopu EXChAngE projekta za posjetioce prekograničnog područja Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora, koji omogućuje kupovinu karata sa popustom za tematske rute.

O digitalnom turističkom vodičuPlavu kartu prati i digitalni turistički vodič Plava karta (engl. Blue Pass EXCHANGE Guide) koji omogućuje istraživanje kulturne i prirodne baštine prekograničnog područja Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora, posebno prekograničnog vodenog biodiverziteta. Radi lakšeg čitanja i snalaženja kroz sadržaj, vodič je strukturiran u odjeljke – svaki posvećen jednoj tematskoj ruti. Svaki deo ima četiri poglavlja, predstavljajući (1) prirodnu baštinu, (2) kulturnu baštinu, (3) jednu tematsku rutu i (4) prijevoz do lokacije. Poglavlja su strukturirana u zasebne teme, zadržavajući što je moguće sličniju strukturu kroz cijeli vodič. Vodič je dostupan pod nazivom “Blue Pass – EXChAngE” za Android na Google Play-u i za iOS mobilne platforme na App Store-u.