31
Aug

Virtuelni kick-off sastanak

Zbog ograničenja pandemije putovanja Covid-19, Univerzitet u Dubrovniku je kao vodeći partner organizovao virtuelni početni sastanak na platformi Zoom 31. avgusta 2020. godine sa glavnim ciljem da se među partnerima razgovara o projektnim ciljevima, glavnim aktivnostima i rezultatima, postavljanje timova za implementaciju projekata i dogovaranje predstojećih koraka za implementaciju. Projektni partneri prihvatili su svoju ulogu u implementaciji projekta i pripremili sporazum o partnerstvu za proces potpisivanja. Takođe je započeta priprema plana nabavke projekata. Dogovoreno je da će se lični početni sastanak održati u Institutu za biologiju mora, Kotor, Crna Gora, 11. septembra 2020.