09
Mar

Hutovo Blato bio domaćin EXChAngE tima

Karaotok, Bosna i Hercegovina. U Parku prirode Hutovo Blato u srijedu, 9. marta 2022. godine, organiziran je redoviti sastanak projektnog tima EXChAngE.

Sastanak su ispratili elektronski mediji. Gospodin Nikola Zovko,  direktor Javnog poduzeća Park prirode Hutovo  Blato, kao domaćin sastanka, informisao je novinare o planovima za nadogradnju objekata u parku u okviru EXChAngE projekta.

Gospodin Jovan Ristić, direktor Turističke organizacije Kotor, govorio je o značaju prekogranične suradnje među turističkim organizacijama i očekivanju od predstojeće turističke sezone.

Predstavnici svih projektnih partnera su napravili pregled statusa implementacije projekta. Ovo proljeće će biti period intenzivne nabave planiranih usluga i opreme. Partneri su se dogovorili o koordinaciji nabave sistema kontrole ulaska posjetitelja, audio i turističkih vodiča, te info kioska.

Razvoj Android i iOS mobilne aplikacije – elektronski turistički vodič: „Plava karta“ je u završnoj fazi i projektni partneri su razmotrili sve elemente koji bi trebalo biti dodatno unaprjeđeni kako bi stvorili alat za jedinstveno iskustvo posjetilaca na sve četiri nove turističke rute koje će biti realizovane u projektu.

EXChAngE projekt bit će predstavljen na predstojećem Mostarskom sajmu gospodarstva, od 5. do  9. aprila 2022. godine. To je, po broju svojih izlagača i posjetilaca, najuspješnija sajamski izložba u Bosni i Hercegovini. Predstavit ćemo glavne proizvode projekta: Plavu kartu i E-vodič: „Plava karta“.

Plava karta je novi turistički proizvod, razvijen u okviru EXChAngE projekta, posebno za posjetitelje prekograničnog područja Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora, koji omogućava posjete sljedećih turističkih ruta: Dubrovnik i Akvarij (Hrvatska), Kotor i Akvarij Boka (Crna Gora), Vodena staza Hutovo Blato, te Vodena staza Mostar (Bosna i Hercegovina). EXChAngE projektni tim imao je i studijsku turu kroz Park prirode Hutovo Blato. Posjetili su  novu turističku rutu u  parku – Hutovo Blato vodenu stazu i razgovarali o budućoj upotrebi i prezentaciji  rute.

Pauze za sastanke projektnog tima bile su prilika da se okuse i neki gastronomski specijaliteti. Partneri projekta uživali su u peksimetima, vrsti mini krofni. Ukusni, lagani i brzi, odlični su sami za sebe, ili kao prilog većem obroku.

Nakon sastanka projektni partneri posjetili su arheološko nalazište Mogorjelo. Mogorjelo je rimska vila i utvrda koja datira iz ranog četvrtog vijeka. Smještena je na brdu uz krak rijeke Neretve, 5 km južno od Čapljine, uz put prema Gabeli u Bosni i Hercegovini.  Projektni partneri proučavali su označavanje turističkog lokaliteta i način prezentacije sadržaja.

Naredni projektni sastanak biće održan na marginama Sajma gospodarstva u Mostaru, 5. aprila 2022.

O projektu

Glavni cilj projekta EXChAngE je jačanje i diversifikacija turističke ponude kroz otkrivanje prekogranične vodene bioraznolikosti i omogućavanje boljeg upravljanja i održivog iskorištavanja kulturne i prirodne baštine.  EXChAngE projekt razvija novi turistički proizvod – Plavu kartu, koji će omogućiti posjete novih tematskih ruta s unaprjeđenom infrastrukturom: Dubrovnik i Akvarij (Hrvatska), Kotor i Akvarij Boka (Crna Gora), Videna staza Hutovo Blato, te Mostarska vodena staza  (Bosna i Hercegovina) te privlači više turista na tom području.

Projekat provodi pet partnera: Sveučilište u Dubrovniku, Hrvatska (vodeći partner), Turistička organizacija Kotor, Crna Gora, Univerzitet Crne Gore, Institut za biologiju mora, Crna Gora, Turistička zajednica HNK/Z, BiH, JP “Park prirode Hutovo Blato” d.o.o.  Čapljina, BiH. 

Projekat Exchange odobren je u sastavu Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020 i sufinansiran je iz sredstava ERDF-a i IPA II Evropske unije.