05
Jul

Predstavnici TO Kotor boravili u Mostaru

Predstavnici TO Kotor su protekle sedmice boravili u Mostaru u sklopu projektnih aktivnosti vezano za prekogranični IPA projekat Exchange. Prvog dana boravka održana je radionica odnosno seminar o biodivezitetu Rijeke Neretve koji je, prije svega bio namijenjen turističkim vodičima, turoperatorima  kao i predstavnicima intitucija odgovornih za standardizaciju prirodne baštine.

Cilj seminara je upoznavanje zainteresovanih sa prirodnom baštinom Mostara i rijeke Neretve , odnosno biodiverzitetom rijeke neretve, radi buduće prezentacije prirodne baštine turistima – posjetiocima Mostara.

Drugog dana boravka održan je radni sastanak projektnih partnera gdje je diskutovano o do sada realizovanim aktivnostima kao i o aktivnostima koje slijede u narednom periodu, a koje svaki od partnera treba da realizuje u skladu sa projektnim planom.

Takođe, na sastanku je upriličeno potpisivanje Sporazuma o prodaji buduće Plave propusnice. Sporazum je potpisan između pet projektnih partnera.

Glavni cilj projekta Exchange je jačanje i diverzifikacijaturističke ponude kroz istraživanje prekogranične vodene biološke raznolikosti i omogućavanje boljeg upravljanja i održivog korištenja kulturne i prirodne baštine.

Projekat Exchange razvija novi prekogranični turistički proizvod – Plava propusnica (Blue Pass), koji omogućava posjete novim tematskim rutama: Dubrovnik i Akvarijum (HR), Kotor i Akvarijum Boka (CG), Vodena staza Hutovo Blato, kao i Stari most u Mostaru i rijeka Neretva (BiH) i privlači više turista u tu oblast. Projekat implementira pet partnera: Sveučilište u Dubrovniku, Hrvatska (vodeći partner), Turistička organizacija Kotor, Crna Gora, Univerzitet Crne Gore, Institut za biologiju mora, Crna Gora, Turistička zajednica HNK/Ž, BiH, JP“Park prirode Hutovo blato” d.o.o. Čapljina, BiH.