05
Jul

Sastanak projektnog tima

Mostar, Bosna i Hercegovina. Peti sastanak tima projekta „Otkrivanje prekograničnog vodenog biodiverziteta – EXChAngE“ održan je u hotelu Mostar 1.7.2021. godine.

EXChAngE projektni tim / Project Team

Predstavnici projektnih partnera: Sveučilište u Dubrovniku (vodeći partner), Turistička organizacija Kotor (PP2), Univerzitet Crne Gore, Institut za biologiju mora (PP3), Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona (PP4), Javno poduzeće “Park prirode Hutovo blato” d.o.o. Čapljina (PP5) napravili su pregled do sada realizovanih aktivnosti i diskutovali naredne.

E-guide

Bild Studio doo Podgorica, Crna Gora, je u virtuelnoj prezentaciji predstavio strukturu elektronskog turističkog vodiča Plava propusnica.

Radoje Laušević

Dr Radoje Laušević je predstavio sistem za izdavanje i kontrolu Plave propusnice.

Dijana Bošnjak

Dijana Bošnjak je projektne partnere upoznala sa planom izrade video materijala.

Dogovoreno je da sledeći trening „Biodiverzitet Jadranskog mora“ bude održan u Dubrovniku 30.09.2021. godine. Ciljna grupa ovog treninga su tur operateri i turistički vodiči Dubrovačke regije.

Na marginama sastanka održana je ceremonija potpisivanja Sporazuma Plava propusnica. O tome možete pročitati više u posebnoj vijesti.

Mostarska Banja / Mostar Spa

Nakon sastanka učesnici su obišli i Mostarsku banju koja je predmet infrastrukturne investicije u okviru projekta.