06
Dec

EXChAngE Plava propusnica video

Video projekta “Istražite prekograničnu vodenu bioraznolikost – EXChAngE”  donosi priču o ostvarenju glavnog rezultata: novi prekogranični turistički proizvod – Plava propusnica (engl. Blue Pass), koji omogućuje posjete novim tematskim rutama: Dubrovniku i Akvariju (Hrvatska), Kotoru i Akvariju Boka (Crna Gora), Vodenoj stazi Hutovo Blato i Vodenoj stazi Mostar (Bosna i Hercegovina), te privlači više turista na tom području. Plava propusnica dostupna je na prodajnim mjestima EXChAngE projektnih partnera.

EXChAngE Plava propusnica video na YouTube

Projekt u razdoblju od 27 mjeseci, od 15.11.2020. do 14.11.2022., provodi međunarodni konzorcij sastavljen od pet partnera: (1) Sveučilište u Dubrovniku, Institut za more i priobalje (Hrvatska) kao vodeći partner, (2) Turistička organizacija Kotor (Crna Gora), (3) Institut za biologiju mora Sveučilišta Crne Gore (Crna Gora),  (4) Turistička organizacija Hercegovačko-neretvanske županije (Bosna i Hercegovina) i (5) Park prirode “Hutovo Blato” (Bosna i Hercegovina).

Glavni cilj projekta je jačanje i diversifikacija turističke ponude kroz istraživanje prekogranične vodene bioraznolikosti te omogućavanje boljeg upravljanja i održivog korištenja kulturne i prirodne baštine.

Projekt je podržan u okviru Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020. godine te se koristi sredstvima EFRR-a i IPA II Europske unije. Ukupni proračun projekta iznosi 1,7 M EUR uz sufinanciranje sredstvima EU-a u iznosu od 1,4 M EUR. Trajanje projekta je od 15. kolovoza 2020. do 14. studenoga 2022.