06
Dec

EXChAngE Plava propusnica video

Video “EXChAnge Plava propusnica” donosi priču o ostvarenju glavnog rezultata projekta “Istražite prekograničnu vodenu bioraznolikost – EXChAngE”: novi prekogranični turistički proizvod – Plava propusnica (engl. Blue Pass), koji omogućuje posjete novim tematskim rutama: Dubrovniku i Akvariju (Hrvatska), Kotoru i Akvariju Boka (Crna Gora), Vodenoj stazi Hutovo Blato i Vodenoj stazi Mostar (Bosna i Hercegovina), te privlači više turista na tom području. Plava propusnica dostupna je na prodajnim mjestima EXChAngE projektnih partnera. Pogledajte video na YouTube:

EXChAngE Plava propusnica video na YouTube

Video “EXChAnge Plava propusnica KRATKI” donosi donosi kratku priču o Plavoj propusnici. Pogledajte video na YouTube:

EXChAnge Plava propusnica KRATKI video

Video “Akvarij Dubrovnik Plava propusnica” donosi priču o Akvariju Dubrovnik koji možete posjetiti s popustom uz novi prekogranični turistički proizvod – Plava propusnica. Pogledajte video na YouTube:

Video Akvarij Dubrovnik Plava propusnica

Video “Kotor Plava propusnica” donosi priču o starom gradu Kotoru čije znamenitosti možete posjetiti s popustom uz novi prekogranični turistički proizvod – Plavu propusnicu. Pogledajte video na YouTube:

Video “Akvarijum Boka Plava propusnica” donosi priču o Akvarijumu Boka koji možete posjetiti s popustom uz novi prekogranični turistički proizvod – Plavu propusnicu. Pogledajte video na YouTube:

Video Akvarijum Boka Plava propusnica

Video “Mostar Plava propusnica” donosi priču o starom gradu Mostaru čije znamenitosti možete posjetiti s popustom uz novi prekogranični turistički proizvod – Plavu propusnicu. Pogledajte video na YouTube:

Video Mostar Plava propusnica

Video “Hutovo blato Plava propusnica” onosi priču o Parku prirode „Hutovo blato“ čije znamenitosti možete posjetiti s popustom uz novi prekogranični turistički proizvod – Plavu propusnicu. Pogledajte video na YouTube:

Video Hutovo blato Plava propusnica

Projekt “Istražite prekograničnu vodenu bioraznolikost – EXChAngE”u razdoblju od 27 mjeseci, od 15.11.2020. do 14.11.2022., provodi međunarodni konzorcij sastavljen od pet partnera: (1) Sveučilište u Dubrovniku, Institut za more i priobalje (Hrvatska) kao vodeći partner, (2) Turistička organizacija Kotor (Crna Gora), (3) Institut za biologiju mora Sveučilišta Crne Gore (Crna Gora),  (4) Turistička organizacija Hercegovačko-neretvanske županije (Bosna i Hercegovina) i (5) Park prirode “Hutovo Blato” (Bosna i Hercegovina).

Glavni cilj projekta je jačanje i diversifikacija turističke ponude kroz istraživanje prekogranične vodene bioraznolikosti te omogućavanje boljeg upravljanja i održivog korištenja kulturne i prirodne baštine.

Projekt je podržan u okviru Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020. godine te se koristi sredstvima EFRR-a i IPA II Europske unije. Ukupni proračun projekta iznosi 1,7 M EUR uz sufinanciranje sredstvima EU-a u iznosu od 1,4 M EUR. Trajanje projekta je od 15. kolovoza 2020. do 14. studenoga 2022.