PPHB

Kroz projekat EKSChAngE, Park prirode Hutovo blato će proširiti svoju ponudu organizovanjem modernog kampa sa kompletnom infrastrukturom, obučiti osoblje za vođenje posetilaca kroz Park i razviti novu tematsku rutu kao novi proizvod, koji će omogućiti direktan pristup turista do prirodnih lepota parka.
Rezultati će se pratiti povećanjem broja turističkih poseta, daljim poboljšanjem ponude i doprineće održivom razvoju i opstanku ovog svetski poznatog, jedinstvenog močvarnog područja.