ToK

Turistička organizacija opštine Kotor (TO Kotor)

TO Kotor, kao projektni partner, zadužen je za aktivnosti u vezi sa digitalnim uslugama. U tom smislu, TO Kotor će izvršiti digitalizaciju kroz sledeće aktivnosti: nadogradnju veb stranica svih projektnih partnera, gdje će se projekat Ekchange razmjenjivati i promovisati na posebnoj stranici; izrada E-vodiča; razvoj mobilnih aplikacija za Android i IOS; digitalna promocija kroz promotivne kampanje na društvenim mrežama i organizacijom dva seminara ili vebinara, jednog za vebmastere, a drugog za turističke vodiče.

Konačno, TO Kotor je zaduženo za nabavku sistema karata, odnosno Blue Pass-a.