Shopping Cart 0 items - $0.00 0
0 items - $0.00 0
Istražite prekogranični vodeni biodiverzitet

EXChAngE

EXChAngEprojekat razvija novi turistički proizvod - Blue Pass, koji će omogućiti posjete novim tematskim rutama sa poboljšanom infrastrukturom: Dubrovnik i Akvarijum (Hrvatska), Kotor i Akvarijum Boka (Crna Gora), Akua Path Hutovo Blato i Stari most Mostar i rijeka Neretva (Bosna i Hercegovina) i privlači više turista u tom području. Ovo će biti prvi pokušaj stvaranja takvog prekograničnog turističkog proizvoda.

VREMENA PREOSTALO:

Dana
:
Sati
:
Minuta
:
Sekundi