09
Mar

Biodiverzitet Hutova blata

Karaotok, Bosna i Hercegovina. U utorak, 8. marta 2022. godine održan je seminar „Biodiverzitet Hutova blata“ u motelu Park, u parku prirode Hutovo blato. Seminar je održan u sklopu aktivnosti projekta “EXChAngE – Istraživanje prekogranične vodene biološke raznolikosti” u organizaciji Javnog preduzeća Park prirode Hutovo blato d.o.o. Čapljina. I ovaj seminar je prilika za razmenu iskustava u prezentaciji i promociji vodenog biodiverziteta.

Cilj seminara je upoznavanje turističkih vodiča kao i predstavnika institucija odgovornih za standardizaciju prirodne baštine, sa prirodnom baštinom Parka prirode Hutovo blato, odnosno biodiverzitetom Hutova blata, radi buduće prezentacije prirodne baštine turistima – posjetiteljima Parka. 

Bogati biodiverzitet Hutovog blata prezentovala je prof. Višnja Bukvić.

O prezentaciji vodenog biodiverziteta Hutovog blata putem „Vodene staze“ govorila je prof. Svjetlana Stanić Koštroman.

Svjetlana-Stanic-Kostroman01.jpg

O projektu

Glavni cilj projekta EXChAngE je jačanje i diverzifikacija turističke ponude kroz istraživanje prekogranične vodene biološke raznolikosti i omogućavanje boljeg upravljanja i održivog korištenja kulturne i prirodne baštine. Projekat razvija novi prekogranični turistički proizvod – Plavu kartu, koji omogućava posjete novim tematskim rutama: Dubrovnik i Akvarijum (HR), Kotor i Akvarijum Boka (CG), Vodena staza Hutovo Blato, kao i Vodena staza Mostar (BiH) i privlači više turista u tu oblast. Projekat implementira pet partnera: Sveučilište u Dubrovniku, Hrvatska (vodeći partner), Turistička organizacija Kotor, Crna Gora, Univerzitet Crne Gore, Institut za biologiju mora, Crna Gora, Turistička zajednica HNK/Ž, BiH, JP “Park prirode Hutovo blato” d.o.o. Čapljina, BiH. 

Projekat Exchange odobren je u sastavu Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020 i sufinansiran je iz sredstava ERDF-a i IPA II Evropske unije.