Shopping Cart 0 items - $0.00 0
0 items - $0.00 0

Projekat Istraživanje prekogranične vodene biodiverziteta – EKSChAngE ima jedan glavni rezultat: Prekogranični region privukao je više turista, sa ciljnom vrednošću od 0,8% povećanja (reper 2017).

Predviđeni rezultat projekta postići će se sprovođenjem niza planiranih aktivnosti (A), grupisanih u radne pakete (VP):

WP Komunikacija (C)

  • A.C.1. Početne aktivnosti
  • A.C.2. Javni događaji
  • A.C.3. Digitalne aktivnosti, uključujući društvene medije

WP Implementacija(T)

  • A.T1.1. Razvijanje prekogranične turističke ponude (4 nove tematske rute: Dubrovnik i Akvarijum, Kotor i Akvarijum Boka, Akua Staza Hutovo Blato i Stari most Mostar i rijeka Neretva)A.T1.2. Developing the cross-border tourism product (EXChAngE card)
  • A.T1.3. Razvoj, promocija i brendiranje paketa EKSChAngE
  • A.T1.4. Razvoj i primena programa obuke za standardizaciju prirodnog nasleđa

WP Investicije (I)

  • A.I1.1. Poboljšanje infrastrukture prekograničnog turizma malog obima – Dubrovački akvarijum
  • A.I1.2. Razvoj infrastrukture malog prekograničnog turizma – Akvarijum Boka
  • A.I1.3. Poboljšanje infrastrukture malog prekograničnog turizma – objekti kampova, Hutovo Blato
  • A.I1.4. Unapređenje prirodnog dobra – pješačka staza Mostar i Neretva