15
Jun

Otvoren AdriBioPro2022

Kotor, Crna Gora. Druga međunarodna konferencija: Zaštita biodiverziteta Jadrana  – AdriBioPro2022 otvorena je utorak, 14. juna 2022. godine u Domu kulture “Nikola Đurković u Kotoru. Konferencija je okupila više od 300 učesnika iz 15 zemalja.

AdriBioPro2022 participants (Photo: AdriBioPro2022)

koji će predstaviti 84 rada o šest tema Konferencije: morskom biodiverzitetu i konzervaciji, slatkovodnom biodiverzitetu i konzervaciji, prekograničnom vodenom biodiverzitetu, vodenim unetim i invazivnim vrstama, morskom i slatkovodnom zagađenju i održivoj upotrebi morskih resursa.

Vladimir Jokić (Photo: AdriBioPro2022)

U ime grada Kotora, sve učesnike pozdravio je gradonačelnik Kotora, gospodin Vladimir Jokić, koji je rekao: “Stari grad Kotor je dragulj Bokokotorskog zaliva i jedan od najbolje očuvanih srednjovekovnih urbanih entiteta na Mediteranu. Kulturno-istorijski region Kotor nalazi se na UNESKO-voj listi svjetske baštine. Pozivam vas da se popnete na kotorske zidine, posjetite brojne crkve i palate i uživate u tradicionalnoj kuhinji Boke. Takođe vas pozivam da preuzmete novi mobilni turistički vodič Blue Pass, napravljen u okviru međunarodnog projekta EXCHANGE, koji realizuje konzorcijum u kome učestvuju i dvije institucije iz Kotora: Turistička organizacija Kotora i Institut za biologiju mora sa Akvarijumom Boka. Kaže se: zidovi Kotora govore o istoriji, a Akvarijum Boka govori o prirodi. Aplikacija Blue Pass vam donosi obe priče.”

Preuzmite kompletan govor gradonačelnika Jokića

Komentarišući očekivani uticaj konferencije, profesor Vladimir Božovič, rektor Univerziteta Crne Gore, rekao je: “Univerzitet Crne Gore posvećen je međunarodnoj saradnji i implementaciji zajedničkih istraživanja, kroz različite programe i naučno istraživačke projekte. Zato je ova konferencija važna jer stvara okvir za diskusiju i saradnju za naše kolege koji dolaze uglavnom iz Mediterana, ali i drugih zemalja širom svijeta.”

Preuzmite kompletan govor profesora Božovića

Aleksandar Joksimović (Photo: AdriBioPro2022)

O ciljevima Konferencije, dr Aleksandar Joksimović, predsjedavajući Naučnog odbora konferencije je rekao: “Srećni smo što pružamo platformu za razgovor o tome kako savremena istraživanja o zaštiti jadranskog biodiverziteta, očuvanju priobalnih i morskih područja i održivom korišćenju morskih resursa mogu da doprinesu donošenju odluka. Naši specijalni napori uloženi su u isticanje valorizacije jadranskog biodiverziteta, kako morskog tako i slatkovodnog, kao turističke ponude.”

Preuzmite kompletan govor dr Joksimovića

Tokom svečanog otvaranja, ne-materijalno kulturno nasleđe Kotora predstavio je folklorni ansambl “Nikola Đurković” iz Kotora. Oni su izveli tradicionalne pjesme i plesove iz Bokokotorskog zaliva.

Folklore Ensemble “Nikola Đurković” from Kotor (Photo: AdriBioPro2022)

EXChAngE projekat je predstavljen učesnicima konferencije u punom obimu. Na plenarnoj sesiji T3, dr. Radoje Laušević and dr. Nenad Antolović diskutovali su sa učesnicima prekogranični vodeni biodiverzitet i predstavili glavne projektne proizvode: mobilnu aplikaciju Blue Pass i Plavu kartu.

Plenary session T3 participants

Na radionici „Touristic presentation in English“ Jovan Ristić and Dragana Samardžić diskutovali su sa učesnicima kako efikasno koristiti mobilnu aplikaciju Blue Pass za vođenje turista.

Konferencija će trajati četiri radna dana, do 17. juna 2022. godine na paralelnim sesijama u Domu kulture “Nikola Đurković” i Institutu za biologiju mora Univerziteta Crne Gore.

Valter Kožul (Photo: AdriBioPro2022)

Veče prije zvaničnog otvaranja, učesnici konferencije proslavili su otvaranje konferencijske izložbe “Voda kao inspiracija”. O konceptu izložbe, dr Valter Kožul, naučnik i umjetnik iz Dubrovnika, rekao je: “Nije slučajno da ova konferencija počinje otvaranjem izložbe. Voda je od suštinskog značaja za preživljavanje svih organizama i voda je životna sredina za sve vrste jadranskog mora. Postoji harmonija forme između mnogih prirodnih objekata a voda je najdragocjeniji prirodni element. Dok će učesnici konferencije razgovarati o vodi kao okruženju za organizme, mi, umjetnici, predstavljamo vodu kao našu inspiraciju.” Izložba će biti otvorena za javnost u Galeriji Kulturnog centra “Nikola Đurković” u Kotoru do 26. Juna.

Pozadina konferencije

Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore sprovodi projekat Otkrivanje prekograničnog vodenog biodiverziteta – EXChAngE. Projekat razvija novi turistički proizvod – Plavu kartu, koji će omogućiti posjete novim tematskim putevima sa unaprijeđenom infrastrukturom: Dubrovnik i Akvarijum u Hrvatskoj, Kotor i Akvarijum Boka u Crnoj Gori, Vodena staza Hutovo Blato i Vodena staza Mostar u Bosni i Hercegovini, a privlači više turista u toj oblasti. Ova konferencija je organizovana kao završni projektni događaj posvećen okupljanju svih relevantnih nacionalnih i regionalnih zainteresovanih strana i obezbeđivanju bliže regionalne saradnje u regionu Jadranskog mora.