29
Jun

NAJAVA DOGAĐAJA: Održavanje seminara Biodiverzitet rijeke Neretve

The Interreg IPA Cross-border cooperation Programme Croatia-Bosnia and Herzegovina-Montenegro 2014-2020NAJAVA DOGAĐAJA

Održavanje seminara Biodiverzitet rijeke Neretve u okviru projekta Exchange

Mostar, 28.06.2021 – U sklopu aktivnosti projekta “Exchange – Istraživanje prekogranične vodene biološke raznolikosti” Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije organizuje seminar Biodiverzitet rijeke Neretve. Seminar će se održati u srijedu 30.06.2021. u Hotelu Mostar u Mostaru.

Cilj seminara je upoznavanje turističkih vodiča kao i predstavnika institucija, sa prirodnom baštinom Mostara i rijeke Neretve, odnosno biodiverzitetom rijeke Neretve, radi buduće prezentacije prirodne baštine turistima – posjetiocima Mostara.

Glavni cilj projekta Exchange je jačanje i diverzifikacija turističke ponude kroz istraživanje prekogranične vodene biološke raznolikosti i omogućavanje boljeg upravljanja i održivog korištenja kulturne i prirodne baštine. Projekat razvija novi prekogranični  turistički proizvod – Plavu kartu, koji omogućava posjete novim tematskim rutama: Dubrovnik i Akvarijum (HR), Kotor i Akvarijum Boka (CG), Vodena staza Hutovo Blato, kao i Stari most u Mostaru i rijeka Neretva (BiH) i privlači više turista u tu oblast.

Projekat implementira pet partnera: Sveučilište u Dubrovniku, Institut za more i priobalje, Hrvatska (vodeći partner); Turistička organizacija Kotor, Crna Gora; Univerzitet Crne Gore, Institut za biologiju mora, Crna Gora; Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije i Javno poduzeće “Park prirode Hutovo blato” d.o.o. Čapljina, BiH. Period provedbe projekta je 15.08.2020 – 14.08.2022, a ukupna vrijednost projekta je 1.686.047,15 eura od čega je 1.433.140,05 eura sufinansiranje Evropske unije. Budžet TZHNK/Ž u projektu je 253.066,35 eura.

Projekat je sufinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije.