19
Oct

Startni događaja

Početni događaj projekta održan je 19. oktobra 2020. u Dubrovniku i Kotoru. Događaj je organizovan kao kombinovani seminar i vebinar, zbog ograničenja putovanja i sastanaka Covid-19. Svih 5 projektnih partnera predstavilo je planirane projektne aktivnosti i rezultate u dvije sale za sastanke: jednoj na Univerzitetu u Dubrovniku i drugoj na Univerzitetu Crne Gore, i više od 30 učesnika vebinara.

O glavnom rezultatu projekta, dr Nenad Antolović, šef Instituta za morska i obalna istraživanja Univerziteta u Dubrovniku – vodeći partner, rekao je, „Blue Pass je mnogo više od zajedničke karte za pet lokaliteta u tri susedne države . Ponudit će sveobuhvatne informacije u digitalnom i papirnom obliku, obilazak Dubrovačkog akvarijuma (Hrvatska), Kotora i Akvarijuma Boka (Crna Gora), Vodenog puta Hutovo Blato i Mostarskog vodenog puta (Bosna i Hercegovina) i stvara zajednicu za održivu upotrebu prekograničnog vodenog biodiverziteta “.

Dr Nenad Antolović