26
Jan

Trenutne aktivnosti u projektu Exchange

U okviru projekta Exchange u kome je Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije jedan od partnera, započete su aktivnosti na razvijanju novog prekograničnog turističkog proizvoda „Plava propusnica“, koja će omogućiti posjetu novim tematskim rutama sa unaprijeđenom infrastrukturom: Stari Most u Mostaru i rijeka Neretva, Hutovo blato sa vodenom stazom, Dubrovnik sa akvarijem i Kotor sa akvarijem Boka.

Trenutno TZHNK/Ž radi na pripremi tekstova o prirodnom i kulturnom nasljeđu Mostara i rijeke Neretve.  Tekstovi će se koristiti za promociju novog turističkog proizvoda putem web stranice, društvenih mreža, kao i za audio vodič namijenjen budućim posjetiteljima novih tematskih ruta koje će se ponuditi u sklopu „Plave propusnice“.

Provođenje aktivnosti projekta Exchange – Otkrivanje prekograničnog vodenog biodiverziteta započelo je 15. avgusta 2020. godine, a završava 14. avgusta 2022. godine. Projekat provodi Sveučilište u Dubrovniku sa Institutom za more i priobalje kao vodećim partnerom, te partnerima iz Bosne i Hercegovine: TZHNK/Ž i Park prirode „Hutovo Blato“, kao i iz Crne Gore: Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore i Turistička organizacija Kotor. Glavni cilj projekta je jačanje i diversifikacija turističke ponude kroz otkrivanje prekograničnog vodenog biodiverziteta i omogućavanje boljeg upravljanja i održivog korištenja kulturnog i prirodnog nasljeđa. Projekat je podržan u okviru Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014 – 2020, i koristi ERDF i IPA II fondove Evropske unije. Ukupan budžet projekta je 1,7 miliona eura, a EU sufinansira sa 1,4 miliona eura. Budžet TZHNK/Ž je 253.000 eura.